మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్

మెడికల్ సేఫ్టీ & గ్లోబల్ హెల్త్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2574-0407

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Laboratory Biosafety in Khartoum State Primary Health Care Centers, Sudan

Idris AF and Bayoumi M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top