పీడియాట్రిక్ పరిశోధనలో పురోగతి

పీడియాట్రిక్ పరిశోధనలో పురోగతి
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2385-4529

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 2 (2017)

కేసు నివేదికలు

Rapidly progressive fatal respiratory failure by human metapneumovirus infection in a 2-year-old girl and review of the literature

Yumie Tamura, Saori Amano, Kazuaki Matsumoto, Hisae Nakatani, Miho Ashiarai, Keiko Onda, Mari Okada, Masako Imai, Natsuko Suzuki, Akihiro Oshiba, Masayuki Nagasawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Dental anxiety in Hong Kong preschool children: Prevalence and associated factors

Mildred Lok Wun Wong, Sarah Hiu Fong Lai, Hai Ming Wong, Yu Xin Yang, Cynthia Kar Yung Yiu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Can neem oil help eliminate lice? Randomised controlled trial with and without louse combing

Christine M. Brown, Ian F. Burgess

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A systematic review of childhood obesity in the Middle East and North Africa (MENA) region: Prevalence and risk factors meta-analysis

Nesrine S. Farrag, Lawrence J. Cheskin, Mohamed K. Farag

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Systematic review on effectiveness of interventional programmes in treating childhood obesity

Hasanain Faisal Ghazi, Zaleha Md. Isa, Mohd Rizal Abdul Manaf, Diana Binti Mahat, Norazman Mohd Rosli, Mohd Ihsani Mahmood, Maged Elnajeh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A systematic review of childhood obesity in the Middle East and North Africa (MENA) region: Health impact and management

Nesrine S. Farrag, Lawrence J. Cheskin, Mohamed K. Farag

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Spatiotemporal evolutionary dynamics of norovirus GII.4 variants

Ruta Kulkarni, Atul M. Walimbe, Shobha D. Chitambar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A matched case-control study of breastfeeding and other factors in pediatric Crohn’s disease

Theresa A. Mikhailov, Melissa A. Christensen, Sylvia E. Furner

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top