వైద్య పరిశోధనలో పురోగతి

వైద్య పరిశోధనలో పురోగతి
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2564-8942

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 1 (2018)

సమీక్షా వ్యాసం

Dietary fiber and its effect on obesity: A review article

Ruheea Taskin Ruhee, Katsuhiko Suzuki

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top