జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 6 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

A Pilot Psychological Study on Temperamental Types, Maladaptive Cognitive Schemas and Emotional Distress of Romanian Banking Employees

Corina Bogdan and Lidia Calciu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Effectiveness of Web-Based Psychosocial Interventions for Family Caregivers of Older People: What Do We Know?

Francesco Barbabella and Arianna Poli

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top