జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 6 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Appraisal, Coping and Negative Affect: Comparative Evaluation between Typically Developing and Children with High-Functioning Autism

Shilpi Sharma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Adaptation and Validation of the Standardized Assessment of Personality – Abbreviated Scale as a Self-Administered Screening Test (SA-SAPAS)

Gaëtan Merlhiot, Laurie Mondillon, Nicolas Vermeulen, Anamitra Basu and Martial Mermillod

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Correlation of Anthropometric Parameters with Different Neuro Cognitive Style Barriers among Health Care Students-A Preliminary Study

Rajajeya kumar M, Gnanavelraja C, Elandevan CK, Jasni Angel, Janitha A, Rajendren P, Sureshbalaji RA, Rajesh Kumar A and Baby Kumari B

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సర్వే నివేదిక

The Interpersonal Psychotherapy of Harry Stack Sullivan: Remembering the Legacy

John H. Morgan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Date Rape: Prevalence and Attitudes among Portuguese University Students

Henrique Pereira and Mariana Ornelas Graca

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Key Factors Supporting or Inhibiting the Process of Identity Acceptance Related to Families with Disabled Children

Marta Kolarikova

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top