జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 2 (2013)

సమీక్షా వ్యాసం

Psychologist Collaborations in Pulmonary Primary Care Practice

Kathy Sexton-Radek

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Emotional Maturity and Adjustment in ADHD Children

Yogesh A Jogsan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Mentoring on Psycho-Social Behavior, Lifestyle, Sexual Behavior and Health Condition of Professional Students

Vishal Jindal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Factor Structure of the Japanese Version of the Coping Inventory for Stressful Situations: Reclassification of Coping Styles and Predictive Power for Depressive Mood

Masatsugu Sakata, Yukihiro Takagishi and Toshinori Kitamura

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Relationships between Parents' Marital Status and the Psychological Well- being of Adolescents in Greece

Vassiliki S Pappa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top