జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Poetry as a Framework for Understanding Embodied Experiences of Bipolar Disorder

Bonnie Lashewicz and Irfan Shah

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

On the Use of Reflection in Supervision

Hanoch Yerushalmi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Using Repertory Grid to Establish Patient's Views of Psycho-Education

Helen Walker

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Type of Adolescents' Beliefs about Harmfulness Addictive Drugs and the Role of Education in Changing their Opinion (Health Belief Model)

Nazer M, Mokhtaree MR and Agha Mohammad Hasani P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top