జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

వాల్యూమ్ 13, సమస్య 1 (2023)

పరిశోధన వ్యాసం

Sources of Stress and Psychosocial Correlates of Wellbeing among Medical Student’s at the Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST)

Lash Pie *, Vanie Roth, Baily Lan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Analysis of Anxiety vs. Empathy Readiness among High School Students during the COVID-19 Pandemic in Montenegro

Biljana Amidovic

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top