జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 1 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Mindfulness, Group therapy and Psychosis; Training Decreases Anxiety and Depression in Outpatients with a Psychotic Disorder in a Non-Randomized Within Group Comparison

Joan Diedrick Lund

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Examining Emotional Engagement during Prolonged Exposure Therapy with Mobile Psychophysiological Technology: A Prospective Study

Alexandra H. Cowden Hindash1,2,3*, Anna H. Staudenmeyer1,4*, Allison Diamond Altman5, Callan Lujan6, Anna Kim1, Martha Schmitz1,2, Sabra S. Inslicht1,2

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top