జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 6 (2020)

పరిశోధన వ్యాసం

The Excessive Use of Social Media and Its Relationship to Insomnia among University Female Students in the Kingdom of Saudi Arabia

Halima Mohamed Adam

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Influence of Environmental and Psychosocial Factors on Functional Disability among Older Adults Attending a Geriatric Clinic in Ibadan, Oyo State, Southwest Nigeria

Olabisi Modupe Osimade*, Lawrence A. Adebusoye, Osiki O. Jonathan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top