ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 2 (2017)

సమీక్షా వ్యాసం

The Clinical, Quality of Life and Economic Outcomes of Inpatient Rehabilitation: A Systematic Review

Maistreli Stefania, Gourzoulidis George, Vellopoulou Katerina, Kourlaba Georgia and Maniadakis Nikos

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Determining K-levels Following Transtibial Amputation

Karen L. Andrews, Katherine N. Nanos and Tanya L. Hoskin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prognosis and Classification of Severely Hemiplegic Stroke Patients in a Rehabilitation Hospital

Yoshitake Hirano, Osamu Nitta, Takeshi Hayashi, Hidetoshi Takahashi, Yasuhiro Miyazaki and Hiroshi Kigawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparative Inpatient Rehabilitation Outcomes of Total Hip Arthroplasty Patients with and without Restrictive Hip Precautions

Noel Rao, Susan Brady, Norman A. Aliga, Dolly Devara and Marcia McKittrick

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Length of Bed Rest during Hospitalization on Skeletal Muscle in Patients with Conservatively Treated Acute Aortic Dissection

Keiko Takahashi, Yuko Soyama, Naoki Sasanuma, Kazuhisa Domen, Tohru Masuyama, Masaharu Ishihara and Keiichiro Suzuki

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Methods for Comparing Functional Independence Measure Improvement Degree for Stroke Patients between Rehabilitation Hospitals

Makoto Tokunaga, Shuji Mita, Keiichi Tashiro, Makio Yamaga, Yoichiro Hashimoto, Rhoji Nakanishi and Hiroaki Yamanaga

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Exercise Oxymetry in the Diagnosis of a Clinically Challenging Bilateral Socket Intolerance and Follow-up of An Apparently Inefficient Revascularisation

Alban Fouasson-Chailloux, Samir Henni and Pierre Abraham

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Early Exercise Program for Patients with Heart Failure after Hospital Discharge

Basuni Radi, Anwar Santoso, Bambang B Siswanto, Muchtaruddin Mansyur, Nurhadi Ibrahim and Dede Kusmana

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top