ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 2 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Electrical Muscle Stimulation with Voluntary Contraction and Taping on Joint Position Sense in Asymptomatic Scapular Dyskinesic Patients

Sood Ishita, Sen Siddhartha and Arfath Umer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

“Video Therapy”: Promoting Hand Function after Stroke by Action Observation Training – a Pilot Randomized Controlled Trial

Christian Dettmers, Violetta Nedelko, Thomas Hassa, Klaus Starrost and Mircea Ariel Schoenfeld

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Sub-Acute Case of Resolving Acquired Apraxia of Speech and Aphasia

Shannon C. Mauszycki, Sandra Wright and Julie L. Wambaugh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Inpatient versus Outpatient Rehabilitation after Breast and Gynecological Cancers – A Comparative Study

Line M. Oldervoll, Lene Thorsen, Stein Kaasa, Sophie D. Fossa, Alv A. Dahl, Milada C. Smastuen, Roy Nystad, Anne Hokstad, Sigbjørn Smeland and Jon Havard Loge

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top