ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 1 (2022)

ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్

A Systematic Investigation into the Role of Physiotherapy in the Rehabilitation of Breast Cancer Related Secondary Lymphedema

Amani Abdullah Mohammed Al Ali, Michael Harun Mugenya

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Life Expectancy in Spinal Cord Injury: The Importance of High-Quality Care

Craig H. Lichtblau, Christopher Warburton, Gabrielle Meli, Allyson Gorman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్

Functional Capacity of Upper Limb after Stroke

Diagne Ngor Side, Mboup Fatou Diallo, Sy Amelie Ndeye Makarame, Lo Papa Ndiouga, Ba Seydina Ousmane, Tall Isseu, Diop Amadou Gallo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top