జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ మెడిసిన్

జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ మెడిసిన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2684-1290

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 4 (2022)

వ్యాఖ్యానం

The Study of the Impact of Childbirth on the Physiological Method and the Satisfaction of Pregnant Women

Mitra Hanifi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Uranium Exposure to a Community Population: Renal Proximal Tubule

Susan M Pinney

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

An evaluation of the process of care of mechanically ventilated patients outside of the Intensive Care Unit at the Eric Williams Medical Sciences Complex (Trinidad and Tobago).

R.Rambaran, D.Ventour

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top