జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ మెడిసిన్

జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ మెడిసిన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2684-1290

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2019)

పరిశోధన వ్యాసం

Perioperative Risk Factors and Predictive Model Proposal of Ultra-Fast-Track Failure and Prolonged Hospital Length of Stay in a Preliminary Protocol of Enhanced Recovery after Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting by Left Anterolateral Thoracotomy Approach (ERAS)

Gustavo Muñoz-Galarce, Gustavo Muñoz-Monaco, Máximo C Guida, Nadine Odo and Carlos Ramirez-Paesano

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top