జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ మెడిసిన్

జర్నల్ ఆఫ్ పెరియోపరేటివ్ మెడిసిన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2684-1290

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 1 (2018)

కేసు నివేదిక

Multi-organ Metastatic Choriocarcinoma with Rare Presentation of Small Bowel Intussusception

Raza Sayani, Nauman Al Qamari, Rabail Raza, Zishan Haider and Aamir Sharif

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Arterial Blood Gases Response to Incentive Spirometry Versus Continuous Positive Airway Pressure breathing After Coronary Artery Bypass Graft Surgery

Shehab M Abd El-Kader and Eman M Ashmawy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Impacted Cera Septal Occluder Device in Right Ventricular Outflow Tract (RVOT): A Potential Challenge for the Anesthesiologist

Indira M, Tanunita M, Soumyadip S, Saket A and Tomar AS

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Torsion of Para-Ovarian Cyst: Case Report and Review of Literature

Rabail Raza, Maria Hassan and Anwar Ahmed

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Are AHA/ACC and ESC/ESA Guidelines for Cardiovascular Assessment in Non-Cardiac Surgery Suitable for Fragility Fracture Patients?

Carlo Rostagno

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top