ప్రోబయోటిక్స్ & హెల్త్ జర్నల్

ప్రోబయోటిక్స్ & హెల్త్ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-8901

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 10 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Rejuvenating the Gut of Antibiotic Incited Zebrafish (Danio Rerio) by Probiotic Soil Isolates Persuaded by Subtilisin as Endogenous Protease Inhibitors

Arockiya Anita Margret1*, S Aishwarya2, A Shree Parkavi1, V Swetha1, T Suvedha1, G Sandhya1

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Characterization of Lactiplantibacillus Plantarum TO-A Growth Inhibition Activity against Pathogenic Bacteria.

Ryuichi Saito*, Naoki Sato

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top