జర్నల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్ & కంట్రోల్

జర్నల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్ & కంట్రోల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4397

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 5 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Impact of Single Use Plastic and Its Subsequent Substitutes

Riddhisha Jain*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top