జర్నల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్ & కంట్రోల్

జర్నల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్ & కంట్రోల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4397

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 3 (2020)

పరిశోధన వ్యాసం

The Effects of Cyanide Concentration on the Environment and the Consumption of Varieties of Cassava

Adamu Cornelius Smah, Bello Sikiti Garba, Salihu Buhari Salam, Sackey Josephine

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top