జర్నల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్ & కంట్రోల్

జర్నల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్ & కంట్రోల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4397

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 1 (2020)

కాన్ఫరెన్స్ ప్రొసీడింగ్

Obtaining Synthetic Magnetite and Ferromagnetic Fluid from Industrial Waste to Purify Water from Petroleum Products

Kalaeva SZ, Makarov VM, Markelova NL, Kalaev RE

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top