జర్నల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్ & కంట్రోల్

జర్నల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్ & కంట్రోల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4397

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 4 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

A Study on the Effects of Cassava Processing Wastes on the Soil Environment of a Local Cassava Mill

Henrietta O and Eunice OE

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Biogeography and Community Diversity of Epilithic Bacterial Assemblages on Monuments: Comparisons between Maya Sites

Olapade OA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prevalence of Health Diseases among Bangladeshi Tannery Workers and associated Risk factors with Workplace Investigation

Mahamudul Hasan MD, Hosain S, Asaduzzaman AM, Haque MA and Roy UK

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Organic Matter Removal from Leachate Using a Mixed Soil-Activated Carbon

Martínez-Gallegos S, Rosano-Ortega G, González-Juárez J, Pérez-Armendáriz B, Macedo-Miranda G, Vega-Lebrún CA and Muro- Urista C

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Optimization of Water Reuse Network Using Water Pinch Technology (WPT) by Considering Single Contaminant for Kaduna Refinery and Petrochemical Company, Nigeria

Abdullahi SA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

A Review on Western Yamuna Canal Water Quality Upstream and Downstream of Yamunanagar, Industrial Town

Sakhuja N and Sharma V

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Influence of Meteorological Parameters and Land use on the Seasonal Concentration of Carbon Monoxide (CO) in the Industrial Coastal City of Port Harcourt, Nigeria

Weli VE and Adegoke JO

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Functional Clustering of Particulate Matter less than 10 Microns: A Case of Africa

Musopole A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top