జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ కేర్ & హెల్త్ సిస్టమ్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2376-0419

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

The Prevalence and Pattern of Social Drug Abuse Among Students of Rift Valley University College, Bishoftu Campus, 2014, Bishoftu, Ethiopia

Sisay Tamiru Kumesa, Mustefa Ahmed Mohammed, Esayas Tadesse Gebremariam, Belayneh Kefale Gelaw, Muluneh Fromsa Seifu and Tirumurgan G

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Shifting the Paradigm for Interprofessional Healthcare Education: Linking Academia and Health Care Systems

Carolyn Ma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Safe and Effective Use of Medicines for Ethnic Minorities - A Pharmacist- Delivered Counseling Program That Improves Adherence

Pernille Dam, Mira El-Souri, Hanne Herborg, Lotte Stig Nørgaard, Charlotte Rossing, Morten Sodemann and Linda Aagaard Thomsen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of a Retrospective Drug Utilization Review Program for the Treatment of Plaque Psoriasis: A Pilot Study

Bobby L Clark, Janeen DuChane, Francis Staskon, Mike Einodshofer, Karen Fitzner and Ian Duncan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Compliance to the CONSORT Statement on Participant Flow Diagrams in Infectious Disease Randomized Clinical Trials

Onyeka P Godwin, Brandon Dyson, Paul S Lee, Soon Park and Euni Lee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparison of 24-Hour Urine to Estimated Renal Function using CKD-EPI, MDRD4 and Cockcroft-Gault in Specific Patient Subsets

Jose A Vega, Pamella S Ochoa, Elizabeth L Marsh, Vu Q Ho and Tye Fisher

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Symptomatic Knowledge on Sexually Transmitted Disease

Greenspan FM

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top