జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 9 (2021)

సమీక్షా వ్యాసం

Physicochemical Properties of Balanites Aegyptiaca (Laloub) Seed Oil

Amna Elsiddig Alil, Babiker Mohammed, Hisham Abd Almonem Mahmoud Ali, Inass Omer Mohamed Malik, Mahdi Abd Elmageed Mohammed Ali, Hatim My Hamadnalla

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top