జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 2 (2020)

సమీక్షా వ్యాసం

Winter squash (Cucurbita moschata D.) Displays Promising Nutritional Aspects in Fruits, Seeds and in the Seed Oil

Silva Gomes R*, Freitas de Almeida C, Ravaneli Chagas R, Machado Júnior R, Sorotori Fara J, José Henriques da Silva D

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top