జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 1 (2019)

పరిశోధన వ్యాసం

Free Radical Scavenging Activity of Aqueous (Hot) Extract of Eugenia uniflora (L.) Leaves

Geedhu Daniel and Krishna kumari S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

In Vitro Regeneration Protocol of Kenyan Adapted Groundnut (Arachis hypogaea L.) Genotypes using Cotyledonary Node Explants

Purity Gacheri Limbua, Mathew Piero Ngugi and Richard Okoth Oduor

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Serological and Molecular Identification Based on Coat Protein (CP) Gene of Cucumber mosaic virus (CMV) Infecting Cucumber (Cucumis sativus L) in Pothwar Region of Pakistan

Zohaib Asad, Muhammad Ashfaq and Muhammad Ahsan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

CRISPR-Cas9-Mediated Editing of the CYP82E4-Nicotine N-Demethylase (nnd) Gene in Tobacco Protoplasts

Ankita Shrestha, Ahamed Khan and Nrisingha Dey

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Applications of Virus Induced Gene Silencing (VIGS) in Plant Functional Genomics Studies

Dagnachew Bekele, Kassahun Tesfaye and Asnake Fikre

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Transcriptional Changes of Salicylic Acid Dependent Signaling Pathways in Barley-Cochliobolus sativus Interaction

Al-Daoude A, Al-Shehadah E, Shoaib A, Jawhar M and Arabi MIE

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top