జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 1 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Anti-Oxidant and Anti-Bacterial Properties of 1-Octacosanol Isolated from Rice Bran Wax

Sengupta S, Nandi I, Bhattacharyya DK and Ghosh M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Targeted Metabolomic Procedure for the Identification of Isophorone Related Compounds in Honey

Karabagias IK

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Mycelia Extract from Trichoderma harzianum for its Antifungal, Insecticidal and Phytotoxic Importance

Shehla Begum, Mudassar Iqbal, Zafar Iqbal, Hamid Ullah Shah and Muhammad Numan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Investigation of the Biologically Active Substances Obtained from Johrenia paucijuga (DC) of the Species Bornm

Mammadova HG, Serkerov SV and Alasgarova AN

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

In Vitro Plant Regeneration of Sweetpotato Through Direct Shoot Organogenesis

Nzaro G Makenzi, Wilton M Mbinda, Richard Oduor Okoth and Mathews Piero Ngugi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

A Review on Therapeutic Potential of Artemisia nilagirica

Bedadyuti Mohanty, Sarika Puri and Varsha Kesavan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top