జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Phytochemical Composition of Extracts Prepared from Dietary Cucurbits and their Cytoprotective Efficacies against Hydrogen Peroxide Induced Oxidative Stress in GI Cell-INT407

Irfan Ahmad, Irshad M, Zafaryab M, Asad Khan M, Syed Hassan Mehdi, Ahmad Perwez and Moshahid A Rizvi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Review on Therapeutic and Pharmaceutically Important Medicinal Plant Asparagus officinalis L

Muhammad Iqbal, Yamin Bibi, Naveed Iqbal Raja, Muhammad Ejaz, Mubashir Hussain, Farhat Yasmeen, Hafiza Saira and Muhammad Imran

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Gene Profiling of Plant Cell Wall Biosynthesis for Genetic Enhancing Biomass Enzymatic Saccharification in Cereal Crops

Yang Wang, Xukai Li, Kai Guo, Liangcai Peng, Yanting Wang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Increasing the Anti-Addictive Piperidine Alkaloid Production of In Vitro Micropropagated Indian Tobacco by Nitrate Treatments

Viktor Jozsef Vojnich, Peter Banyai, Akos Mathe, Laszlo Kursinszki, Eva Szoke

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparative Physiological and Morphological Characterization of Salt Tolerance in Raphanus sativus L.

Nasim Ahmad Yasin, Waheed Ullah Khan, Yaseen Ashraf and Aamir Ali

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Fungi and Aflatoxin Occurrence in Fresh and Dried Vegetables Marketed in Minna, Niger State, Nigeria

Suleiman MS, Nuntah LC, Muhammad HL, Mailafiya SC, Makun HA, Saidu AN, Apeh DO and Iheanacho HE

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

In-Silico Identification of Novel Resistant Genes for Fungal Pathogen Fusarium oxysporum f. sp. cubense Race 4: Causative Agent of Banana Vascular Wilt Disease

Shumaila Azam, Anum Munir, Muhammad Saad Khan, Sahar Fazal, Azhar Mehmood, Sartaj Ali and Shahid Hussain

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Antimicrobial and Antioxidant Activities of Methanolic Extracts of Flavonoids Obtained from the Leaves of Solenostemma argel Plant Collected in the Region of Tamanrasset, Algeria

Ryma Kebbab-Massime, Brahim Labed and Rabia Boutamine-Sahki

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

In Vitro Enhancement of Bacoside in Brahmi (Bacopa monnieri) Using Colchicine

Kharde AV, Chavan NS, Chandre MA, Autade RH and Khetmalas MB

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top