జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 2 (2016)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

A New Candidate of Catalase Appears during the Germination after Priming in Naturally Aged Neem (Azadirachta indica) Seeds

Vimal Pandey and Atanu Kumar Pati

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Protocol Optimization for In Vitro Regeneration System in Frost Sensitive Potato Genotypes: As a Basis for Genetic Transformation Studies in Solanum tuberosum L.

Siddra Ijaz, Saba Idrees and Tariq Manzoor Khan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Sodium Fluoride on Seed Germination, Seedling Growth and Biochemistry of Abelmoschus esculentus

Arshi Iram and Khan TI

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Aflatoxins in Natural Peanuts (Arachis hypogaea L.) of Mexico: Validation of the Biochemical Methods for Extraction and Quantification

Jose Rodrigo Alvarado-Hernández, Magda Carvajal-Moreno, Francisco Rojo-Callejas and Silvia Ruiz-Velasco

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Efficient In Vitro Regeneration, Analysis of Molecular Fidelity and Agrobacterium tumifaciens - Mediated Genetic Transformation of Grewia asiatica L.

Wani TA, Satiander Rana, Bhat WW, Pandith SA, Niha Dhar, Sumeer Razdan, Suresh Chandra, Namrata Sharma and Surrinder K Lattoo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Antitoxic, Antifungal and Phytochemical Analysis of Medicinal Compounds of Guiera senegalensis Leaves in Sudan

Nabaa Kamal Al Shafei, Abdulkadir Elzein Elshafie and Abdelfattah Nour

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top