జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 2 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Regeneration of Kenyan Cassava (Manihot Esculenta Crantz) Genotypes

Ngugi MP, Oduor RO, Omwoyo RO, Njagi JM, Mgutu AJ and Cheruiyot RC

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Application of a Modified cDNA-AFLP Technique to Screen Drought-Stress Induced Genes in Cassava (Manihot esculenta Crantz)

Xin C, Yuyang W, Xuelin Q, Changying Z, Zhiqiang X, Cheng L and Wenquan W

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Paenibacillus polymyxa, Bacillus licheniformis and Bradyrhizobium japonicum IRAT FA3 Promote Faster Seed Germination Rate, Growth and Disease Resistance under Pathogenic Pressure

Timnit Kefela, Emma W Gachomo and Simeon O Kotchoni

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

β-Amino Butyric Acid – Resistance Inducing Agent in Pearl Millet.

Sekhar Shailasree and Prasad Melvin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Raphides in Food - An Unsafe Menu

Naveen Tripathi, Chandra Bose, Srijoni Basu, Nabajit Das, Susmit Maitra, Arindam Sikdar and Sukant Khurana

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top