జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2015)

సమీక్షా వ్యాసం

A Review on Medicative Plants Touching Memory Loss on Hyoscine Evoked Model

Udaya Lakshmi P, Divya A and Priyanka R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Soil Amendment with Municipal Sludge Does not Alter the Physiological Status of Solanum melongena

Bhupinder Dhir and Manchikatla Venkat Rajam

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Sequencing and Expression Analysis of the Gene Encoding PII Signal Protein in Chlorella Variabilis NC64A

Ekaterina Minaeva and Elena Ermilova

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top