జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 4 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Dynamic Element Concentrations and Similar Proteome of the Rhizome and Root of Miscanthus X Gigantheus

Liu Y, Yang H and Ludewig U

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effect of Palm Kernel Oil (PKO) Biodiesel-Contaminated Soil on Morphological and Biochemical Properties of Zea mays

Olalekan A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Transcriptome Analysis of Tessellated and Green Leaves in Paphiopedilum Orchids Using Illumina Paired-End Sequencing and Discovery Simple Sequence Repeat Markers

Li D, Yin H, Zhao C, Zhu G and Lu F

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Characterization of a Glycan Exo-Hydrolase that Shows a Biphasic Expression in the Course of an In Vitro Culture of Photoautotrophic Oxybasis rubra Cells

Dominguez OV, Peters W, Reinbothe C, Schwarz W, Zverlov V and Beck E

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top