జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 3 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Maturity Response of Ratoon Cane (Saccharium officinarium L.) as Affected by Pre-Harvest Cultural Practices in the Tropical Area of Ethiopia

Hadush H, Walelign W and Abuhay T

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Defoliation Influences Starch Granule Distribution and Structure in Medicago sativa L. Taproots as Revealed by SEM and TEM

Mendrano D, Gana JA, Williams A, Tubuo E, Maselli A and Cunningham SM

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Impact of Gold Nanoparticles on Physiological and Biochemical Characteristics of Brassica juncea

Gunjan B, Zaidi MGH and Sandeep A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరికల్పన

Comparative Genomic View of The Inositol-1,4,5-Trisphosphate Receptor in Plants

Koji Mikami

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Antioxidant Activity of Pulse Hydrocolloids: Classical Screening Methods Depending on Water Soluble Phenolic Antioxidants Need Revision to Measure True Antioxidant Potential of Pulses

Levent Yurdaer Aydemir and Ahmet Yemenicioglu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top