జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Medicago sativa L. β-Amylase Core Promoter has Motifs in Common with Arabidopsis Key Starch Degradation Genes

Brett Fugate, Denise Medrano, Joyce Ache Gana, Aida Abraha and Suzanne M Cunningham

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Rhizospheric Bioweapons for Tuber Yield Enhancement in Chlorophytum Borivilianum against Meloidogyne Incognita Infestation

Rakesh Pandey and Shilpi Khare Saikia

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Composite Insecticides Effects on Defensive and Nutritious Compounds in Cotton Leaves

Akmal M Asrorov, Haji Akbar Aisa, Abulimiti Yili, Ma Qing Ling, Olga Veshkurova, Elvira Sultanova and Shavkat Salikhov

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

QTL Detection for Grain Water Relations and Genetic Correlations with Grain Matter Accumulation at Four Stages after Pollination in Maize

Yuling Li, Yongbin Dong, Meili Yang, Qilei Wang, Qingling Shi, Qiang Zhou, Fei Deng, Zhiyan Ma, Dahe Qiao and He Xu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Salinity Tolerance in Plants: Revisiting the Role of Sulfur Metabolites

Nafees A Khan, M Iqbal R Khan, Mohd Asgher, Mehar Fatma, Asim Masood and Shabina Syeed

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Plant Age Affects Wound-Induced Senescence in Lactuca Sativa L

Woltering EJ and Witkowska IM

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top