జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బయోకెమిస్ట్రీ & ఫిజియాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9029

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 1 (2022)

సమీక్షా వ్యాసం

Therapeutic Effect of Salvadora persica on Multiple Skin Diseases

Abbas Shahid

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top