నానోమెడిసిన్ & బయోథెరపీటిక్ డిస్కవరీ జర్నల్

నానోమెడిసిన్ & బయోథెరపీటిక్ డిస్కవరీ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-983X

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 4 (2015)

సంపాదకీయం

Gold Nanoparticles (AuNPs): A New Frontier in Vaccine Delivery

Joseph D. Comber and Anil Bamezai

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Preparation and Characterization and Biodistribution Studies of Lomustine Loaded PLGA Nanoparticles by Interfacial Deposition Method

Archana Mehrotra and Jayanta Kumar Pandit

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Histology Study of Wistar Rats Implanted With and Without C6 Cells and the Effect of NPt-Cu Nanoparticles

Tessy López, Emma Ortiz Islas, Andrea Morales, José Luis Cuevas, Esteban Gomez, Joaquín Manjarrez, Patricia Guevara, Martha Lilia Tena, Aurora Sánchez, Paolo Lottici, Danilo Bersani, Hugo Monroy and Octavio Novaro

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top