నానోమెడిసిన్ & బయోథెరపీటిక్ డిస్కవరీ జర్నల్

నానోమెడిసిన్ & బయోథెరపీటిక్ డిస్కవరీ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-983X

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 3 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Nanoparticle Characterization of Traditional Homeopathically-Manufactured Gelsemium sempervirens Medicines and Placebo Controls

Bell IR, Muralidharan S and Schwartz GE

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The NCI and the Takeoff of Nanomedicine

Tim Lenoir and Patrick Herron

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Therapeutic and Diagnostic Applications of Nanotechnology in Dermatology and Cosmetics

Tasleem Arif, Nuzhatun Nisa, Syed Suhail Amin, Sheikh Shoib, Raheel Mushtaq and Muzafar Rashid Shawl

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

2D QSAR Studies on a Series of Benzimidazole Type of Fluconazole Analogues as Antimicrobial Agents

Mukesh C Sharma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top