జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఇమేజింగ్ & డైనమిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఇమేజింగ్ & డైనమిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9937

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 1 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Tumor Spheres Quantification with Smoothed Euclidean Distance Transform

Ismet Sahin, Yu Zhang and Florencia McAllister

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A Terrifying Drug Threats the Streets: Flakka - A Case Report

Seref Emre Atis, Gokhan Yilmaz, Oner Bozan and Bora Çekmen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Verification of Endotracheal Intubation with Ultrasonography in Emergency Medicine Clinic

Mustafa K, Gokhan Y, Suha S, Bahadır C and Ismet P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top