జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఇమేజింగ్ & డైనమిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఇమేజింగ్ & డైనమిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9937

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 1 (2016)

సమీక్షా వ్యాసం

Gastrointestinal Stromal Tumors: A Review

Farhat Abbas, Waseem Raja Dar, Muzamil Latief, Summyia Farooq, Manzoor Ahmad Parry, Peerzada Ziaulhaq, Najeeb ullah Sofi, Imtiyaz Dar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Imaging Retinal Amyloid The Virtual Brain Biopsy

Coad Thomas Dow

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Magnetic Resonance Visualization of Pancreatic Islets Labeled by PARACEST Contrast Agents at 4.7 T

 Andrea Gálisová, Daniel Jirák, Tereza Krchová, Vít Herynek, Eva Fábryová, Jan Kotek and Milan Hájek  

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Towards Real-time Metabolic Profiling of Cancer with Hyperpolarized Succinate

Niki M. Zacharias, Christopher R. McCullough, Shawn Wagner, Napapon Sailasuta, Henry R. Chan,

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top