జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఇమేజింగ్ & డైనమిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఇమేజింగ్ & డైనమిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9937

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Molecular Beacon-Based Microrna Biosensor for Imaging EPC-Treated Cellular Therapy of Ischemia

Chang Hyun Lee, Jung il Chae, Hae Young Ko and Soonhag Kim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

A Review of the Detection of Amino Acids in Tumor Tissue with 1H Magnetic Resonance Spectroscopy in vivo

Dorota Bartusik, David Aebisher and Boguslaw Tomanek

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Synthesis and Biological Evaluation of the 99mtcn-Gemifloxacin Dithiocarbamate Complex: A Novel Streptococcus Pneumoniae Infection Imaging Agent

Syed Qaiser Shah and Muhammad Rafiullah Khan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

PET-CT Imaging in Breast Cancer Patients: New Tracers, Future Directions

Tímea Tőkés

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top