జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్

జర్నల్ ఆఫ్ హెమటాలజీ & థ్రోంబోఎంబాలిక్ డిసీజెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-8790

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 6 (2022)

కేసు నివేదిక

Donor cell acute myeloid leukemia with del(9q) occurring 11 years after a transplant for severe aplastic anemia in a pediatric patient

Anna Maria Testi, Francesca Kaiser, Anna Paola Iori, Walter Barberi, Ursula La Rocca, Maria Luisa Moleti, Simona Bianchi, Martina Pigazzi, Barbara Buldini, Marco Mancini, Robin Foà, Fiorina Giona,

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Examination of diagnosis in Angiosarcoma

Giovanni Brandi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top