జర్నల్ ఆఫ్ హెపటాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ డిజార్డర్స్

జర్నల్ ఆఫ్ హెపటాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ డిజార్డర్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2475-3181

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 3 (2020)

సంపాదకీయ గమనిక

Editorial Note For Journal of Hepatology and Gastrointestinal Disorders

Sumanth Kolluru

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Trans Oral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA), Report of the First Case Series from Ecuador

Gordillo Villamar Rene, Medina Donoso Gabriel, Angos Mediavilla Veronica, Gordillo Aldas Daniela

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Mirizzi Syndrome Type III-IV; Laparoscopic Resolution without Bilioen- teric Shunt

Rene M Gordillo, Carrillo Richard, Daniela A. Gordillo, Carrillo Sebastian

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Cytoreductive Surgery (CRS) and Hyperthermic Intraperitoneal Chemo- therapy (HIPEC), Report of the First Series of Cases in Ecuador

Gordillo Villamar Rene, Medina Donoso Gabriel, Angos Mediavilla Veronica, Gordillo Aldas Daniela

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Antireflux Surgery in Special Presentations

Nezar A. Almahfooz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top