జర్నల్ ఆఫ్ హెపటాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ డిజార్డర్స్

జర్నల్ ఆఫ్ హెపటాలజీ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ డిజార్డర్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2475-3181

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 1 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Correlation between Liver Function Tests and Polymerase Chain Reaction in Chronic Hepatitis C Patients

Noreldin AKA, Mohamed AS, Abdelaziz AH and Ali GAM

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Adherence to 5-Aminosalicylic Acid Treatment in Ulcerative Colitis

Love BL, Johnson J, Hardin JW and Schulz R

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Balloon-Occluded Transarterial Chemoembolization for Peritoneal Metastasis of Hepatocellular Carcinoma

Shiozawa K, Watanabe M, Ikehara T, Matsukiyo Y, Kogame M, Shinohara M, Kikuchi Y, Shinohara M, Igarashi Y and Sumino Y

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Effect of Total Extract of Milk Thistle Fruits on the Absorption of Glycine in the Rats Small Intestine under Physiological Conditions

Storchylo OV

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Perioperative White Blood Cell Count as a Marker for Patient and Graft Survival after Orthotopic Liver Transplantation

Helfritz FA, Lehner F, Manns MP, Klempnauer J and Ciesek S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Outpatient vs. Inpatient Gastric Emptying Studies: Does Admission Status Influence Findings?

Holmes S, Kim M, Prather C, Osman M, Muzaffar R, Christopher K and Hachem C

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Current Role of Contrast-Enhanced Ultrasound in the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma

Serra C, Righi S, Molo CD and Felicani C

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Study of Gastric Polyps in Albania

Cekodhima G, Cekodhima A, Roshi E, Velmishi V and Alimehmeti M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Perioperative Risk Assessment and Management of Cirrhotic Patients

Simmelink AL, Dong R, Nayi V, Yang E, Ryan M and Johnson DA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top