జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2381-8719

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Overcoming Pressure Limitations in Niger Delta Basin: "Digging Deep into New Frontier on Block-X"

Michael Chukwuma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Temporal Variation of Soil CO2 Efflux on Sloping Pasture of Heihe River Basin and Effects of Temperature and Soil Moisture on it

Zongqiang CHANG, Xiaoqing LiIU, Qi FENG and Xuelong ZHANG

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Modeling Snowmelt Runoff Response to Climate Change in the Animas River Basin,Colorado

C. Andrew Day

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Mineralogy and Geochemistry of Geophagic Clays from Share Area,Northern Bida Sedimentary Basin,Nigeria

S.C.Odewumi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Petrogenesis and Geotectonic Settings of the Granitic Rocks of Idofin-osi-eruku Area, Southwestern Nigeria using Trace Element and Rare Earth Element Geochemistry

S.C. Odewumi and V.O. Olarewaju

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top