జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2381-8719

వాల్యూమ్ 11, సమస్య 1 (2022)

Research

Electrochemical Detection of Dissolved Ce in Water Using Boron-Doped Diamond Electrode

H Akrout, S Maximovitch

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Fracture Recognition and Characterization of the Unconventional Igneous Intrusion Reservoir in Rudeis-Sidri Field, Gulf of Suez, Egypt

Ahmed Metwally , Ahmed Refaat , Essam Abd El-Gawad, Mohamed Fathy, Mohamed Mosad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Application of Magnetic Method to Characterize Abaya Campus Building Site, Southern Ethiopia

Abraham Mulualem Teshome

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top