జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2381-8719

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 8 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

Sediment Grains Entrainment: Comparing Bed Shear Stress Estimation Methods

Lucky O Imagbe*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top