జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్

జర్నల్ ఆఫ్ జియాలజీ & జియోఫిజిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2381-8719

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 10 (2021)

పరిశోధన వ్యాసం

3D GPR Technique for Assessing Underground Built Heritage Stability

Giovanni Leucci, De Giorgi L, Carrozzo AR

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Electrical Resistivity method for groundwater/borehole development, Owo LGA, Ondo State, Nigeria

Akinnigbagbe AE, Quadri AD, Ilori Oluwatobiloba J

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Validation of GOCE Gravity Data, Using Terrestrial Observed Gravity Anomalies Over Enugu State, Nigeria

Oba T, Lawrence Hart*, Moka EC

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Integration of Landsat Imagery and High Resolution Aeromagnetic Data for Hydrothermal Alteration Mapping in Parts of the Middle-Benue Trough

Adikwu Stephen Onum, Ibeneme, Sabinus Ikechukwu, Okereke, Chikwendu Njoku Obioha, Young Ezenwa Okenu, Stella Chigozie Iduma Uch

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Mineralogical and Geochemical Characterization of Rocks Belonging toMadurai Block and Associated Industrial Minerals Situated in UsilampattiTaluk, South India.

Serge NSENGIMANA, GR. Senthil Kumar, Ashutosh Panigrahi, S. Logeshkumar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top