అటవీ పరిశోధన: ఓపెన్ యాక్సెస్

అటవీ పరిశోధన: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2168-9776

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 2 (2021)

Research

Screening of Tree Species for Fuelwood Production in the Mid-Altitudes of North Shewa, Ethiopia

Melese Bekele1*, Lemma Habteyohannes1, Getabalew Teshome 1, Damtew Ababu1, Mesafint Minale1, Reta Eshetu1, Abeje Tedila1, Hailemariam Fisiha1, Haile Shiferaw2

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక

Biodiversity and Species Richness in Karnataka Veterinary Animal and Fisheries Sciences University Regional Campus

Basavarajaiah DM1*, Narasimhamurthy B2, Jayanaiak P1, Mahadevappa D Gouri1

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top