జర్నల్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్: ఇన్ విట్రో - IVF-వరల్డ్‌వైడ్, రిప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్, జెనెటిక్స్ & స్టెమ్ సెల్ బయోల్

జర్నల్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్: ఇన్ విట్రో - IVF-వరల్డ్‌వైడ్, రిప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్, జెనెటిక్స్ & స్టెమ్ సెల్ బయోల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2375-4508

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 3 (2021)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Serious Impact of Deficiency of Liquid Nitrogen in Cryogenic Containers and Quality Control for Preservation of Gametes and Embryos

Aya Al-Ibraheemi, Mustafa Zakaria, Wassym R. Senhaji, Mohamed Zarqaoui, Romaissa Boutiche, Mohammed Ennaji, Ritu S. Santwani, Valeria E. Canada, Noureddine Louanjli, Abdelhafid Natiq

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Indications of Failure to Retrieve Sperm from Patients with Severe or Non-Obstructive Azoospermia on the Day of Oocyte Retrieval and How are the Results of Emergent Ovarian Cryopreservation

Mustafa Zakaria, Marcuse F. Steven, Noureddine Louanjli, Wassym R. Senhaji, Aya Al-Ibraheemi, Romaissa Boutiche, Naima El-Yousfi, Mohammed Ennaji, Ritu S. Santwani, Mohamed Zarqaoui

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top add_chatinline();