జర్నల్ ఆఫ్ డ్రగ్ మెటబాలిజం & టాక్సికాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ డ్రగ్ మెటబాలిజం & టాక్సికాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7609

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 3 (2011)

పరిశోధన వ్యాసం

Hyperamylasemia After Over Purchase of Clonazepam

Banu Kara, Muge Gulen, Ayca Acikalin, Ferhat ICME and Salim Satar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Detection of Vapour Metabolites of Glue Sniffer’s Urine Using Head Space Gas Chromatography Mass Spectrometry

Abdul Rahim Yacob, Mohd. Raizul Zainalibdin and Nazirah Said

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top