జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ

జర్నల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అండ్ యాంగ్జయిటీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-1044

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 4 (2020)

Research

Mental Health Impact of COVID-19 on Healthcare Workers in the USA: A Cross-Sectional Web-Based Survey

Akshar Aiyer*, Salim Surani, Iqbal Ratnani, Sara Surani

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prevalence of Depressive and Anxiety Symptoms in Adults with Type 2 Diabetes, Peshawar, KPK, Pakistan

Hasan A, Zia S*, Amanullah Y, Nisa F, Maracy M, Hasan Z

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Emotional Changes of Postpartum Women in Greece - A Preliminary Study during the COVID-19 Pandemic

Antigoni Sarantaki*, Eleni Tsoukala, Kleanthi Gourounti, Dimitra Varnakioti, Aikaterini Lykeridou Avramioti

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Mental Health Reflections and Self-Rating at Population Contexts and Paradigms

Hamid Yahya Hussain, Fouad Hussein Chehab, Mohammed Tuffaha, Katrina Aguilar, Rameez Mk Al Daour, Nezar Ahmed Salim*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top